Skip to content
two-athletes-competing-in-a-triathlon-pes36y9-scaled.jpg

OMT-adviezen – Sport

Lees artikel

OMT-adviezen – Sport

OMT-adviezen – Sport

Welk effect heeft sporten, al dan niet georganiseerd en al dan niet in
teamverband onder de jeugd en/of volwassenen en welke uitgangspunten
moeten hierbij in acht worden genomen?

Welk effect heeft het openen van trainingsfaciliteiten voor de topsport en
welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
Welke effect heeft de dynamische component op de verspreiding van
aerosolen bij het sporten?

OMT-adviezen:

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat
met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van georganiseerde
buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen
tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk
waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12
en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand
ertussen.

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat
met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport,
waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters,
beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels de voorwaarden nader uit te
werken.

Het OMT schat in dat het toestaan van georganiseerde sport voor andere
groepen of anders dan hierboven genoemd op dit moment een mogelijk risico
vormt op te snelle en te brede verspreiding van het virus en adviseert de
effecten van de voorgestelde versoepeling af te wachten alvorens
maatregelen verder af te bouwen.

Bij het sporten ontstaan soms druppelwolken en uit onderzoek d.m.v.
luchtstromen en computersimulaties blijkt dat deze druppels tot 20 meter
achter een (rennende) sporter aangetoond kunnen worden. Op theoretische
gronden zou dan een risico ontstaan voor degenen die zich in de slipstream,
vlak achter de sporter, bevinden. Bovenstaande onderzoeken zijn niet
uitgevoerd bij mensen. Onduidelijk is of het virus zich via deze
druppelwolken, vanuit mensen zonder klachten, effectief verspreidt. Dit is niet
aangetoond. Er is meer onderzoek nodig om een conclusie te trekken. Los
daarvan dienen mensen met klachten thuis te blijven.

Download complete OMT brief aan Min WVZ – Download PDF

We gaan weer....

Heel Nederand ging op slot en daarmee is ook het trainen gestopt. Heel vervelend natuurlijk, maar we snappen allemaal waarom dat nodig was. Maar nu: goed nieuws. We gaan weer trainen. Maar wel anders! Jullie hebben lang genoeg binnen gezeten. Dus schrijf je in voor een openwatertraining of zwembadtraining op zaterdag